حاميان مالي جامعه دامپزشكي حيوانات كوچك

(ISAVA)

Overview

Iranian Small animal Veterinary Association (ISAVA) founded in 2005 with the accreditation of government’s Interior ministry. The main purposes of this non-governmental organization is to establish a better relationship between small animal practitioners, improving the quality of companion animal medicine, and playing an effective role in facing the issues and problems of this field of veterinary practice

We have over 200 members by the end of 2014 and we are a member of the international community of small animal association called World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) with the web address of www.wsava.org . Our registration information in this International community can be observed in www.wsava.org/association/isava

Board meetings are held on a monthly basis to review the issues of the community members, pet clinics and hospitals, pharmacies and other related companies

آمار بازدید سایت

كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید

پوستر

  • کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک

لطفا ثبت نام کنید

از تمامی اعضا و همکاران محترم صمیمانه تقاضا می شود جهت بروز رسانی اطلاعات در سامانه جدید جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک ، فرم ثبت نام را پر کرده و شماره عضویت جدید را دریافت فرمایید.
با تشکر فراوان


 *    فرم ثبت نام    *

تبلیغات----------------------------

جلسه هم انديشي جامعه دامپزشكي حيوانات كوچك و سازمان دامپزشكي
جلسه هم انديشي جامعه دامپزشكي دام كوچك و سازمان دامپزشكي درتاريخ ١٣ آبان و با حضور جناب آقاي دكتر رضائيان زاده معاونت محترم تشخيص و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور،جناب آقاي دكتر مشكوة مشاور رئيس سازمان، جناب آقاي دكتر مهدوي نژاد مدير كل دفتر دارو و درمان، جناب آقاي دكتر كرمي معاونت سلامت اداره كل دامپزشكي استان تهران و سركار خانم دكتر رود حله معاونت دارو و درمان اداره دامپزشكي استان تهران و با حضور اعضاي هيئت مديره و اعضاي محترم جامعه دامپزشكي دام كوچك و به ميزباني جامعه دام كوچك برگزار گرديد.

دستور جلسه:
١- نقش فعال جامعه در اجراي امور سياست گذاري و نظارتي
٢- مشاركت جامعه دام كوچك در تدوين امور سياست گذاري مربوط به اين حوزه
٣- مزاحمت هاي شهرداري ها براي مراكز تشخيصي و درماني دام كوچك
٤- پت شاپ ها و ابعاد مختلف آن ٥- سوء استفاده ناشي از عدم وجود تعرفه هاي دامپزشكي
.
در ابتدا جناب آقاي دكتر حسيني دبير كميته ساماندهي و بهداشت درمان دام كوچك به شرح چكونگي شكل گيري كميته و توضيح عملگرد آن طي نزديك به يك سال اخير پرداختند.

در ادامه دكتر مشكوة با اشاره به لزوم نقش حاكميتي در ساماندهي امور پت شاپ ها و مجوزهاي مرتبط پرداخت و با سمع بيان مشكلات همكاران در اين حوزه مقرر شد تا اجراي امور مربوط با نظارت كامل سازمان صورت پذيرد. معاون تشخيص و درمان ضمن اشاره به كمبود سياست گذاري كلان در ارتباط با حوزه دام كوچك خواستار توسعه فعاليت كميته ساماندهي و نقش حداكثري جامعه دام كوچك بوده و است��اده از دانش بخش خصوصي را راه گشاي تدوين قوانين كاربردي و پيشبرد اهداف اين حوزه دانستند، دكتر رضائيان زاده در ادامه خواستار نقش فعال و مشاركت اعضا در اجراي اين سياست ها شدند
دكتر مهدوي نژاد معاون دارو و درمان اشاره به تسهيل شرايط واردات دارو و واكسن از سوي سازمان در اين حوزه خواستار ورود بيشتر بخش خصوصي و سرمايه گذاري در اين زمينه جهت تامين رفاه همكاران و افزايش كيفيت خدمات بودند. ايشان با اشاره به نقش سازمان نظام خواستار ارتباط و حضور بيشتر اين سازمان در جلسات مرتبط شدند.
در ادامه با طرح موضوع مزاحمت شهرداري ها براي همكاران دكتر مشكوة ضمن ارائه مدارك قانوني و اقدامات انجام شده خواستار دخالت بيشتر سازمان در اين حوزه شدند و دكتر كرمي معاون سلامت اداره كل استان تهران به شرح فعاليت هاي صورت گرفته در اين راستا پرداختند. مقرر شد در همين ارتباط جلسه اي در محل اداره كل استان تهران تشكيل شود.
در ادامه با توجه به موضوع واكسن از چرخه توليد ، واردات، توزيع و مصرف كه يكي از نكراني هاي مهم فعالان اين بخش ميباشد دكتر رودحله به شرح افزايش سطح نظارتي در اين حوزه پرداختند و اين اميد ايجاد شد تا در آينده شاهد واكسيناسيون توسط افراد و مراكز غير مجاز نباشيم. در ادامه موضوع پسماند و اقدامات اخير اداره دامپزشكي مطرح شد و اعضا به طرح مشكلات اخير ايجاد شده پرداخته و مسئولين نيز اقدامات صورت گرفته را شرخ دادند ،كه مقرر گرديد تا از سوي اداره كل استان و كميته ساماندهي و بهداشت درمان دام كوچك اين موضوع با شهرداري و محيط زيست پيگيري شود تا مشكلات پيش راه همكاران مرتفع گردد.
در پايان نيز از طرف جامعه دامپزشكي حيوانات كوچك به رسم ادب از زحمات جناب آقاي دكتر مشكوة با تقديم لوح يادبود تقدير بعمل آمد.